Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik test ve kontroller; İSG Mevzuatına göre, İşverenin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler ve tehlikeler engellenmeye çalışılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

İşyeriniz tarafından yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyor ve uygulanmasının takibini yapıyoruz. Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik toprak­lama test raporlarının alınması için gerekli inceleme ve periyodik kon­trol programlarını hazırlıyoruz ve bakımlarının yapılmasını sağlıyoruz.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - BASINÇLI KAPLAR

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü
 • Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - KALDIRMA EKİPMANLARI

 • Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü
 • Lift Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Trifor Periyodik Kontrolü
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Halat/Sapan Periyodik Kontrolü

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER - ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA

 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü